Nikia
 

zurück zur Foto-Seite

back to the photo-page
"Turm" von Nikia
"tower" of Nikia
2005


Weg von Nikia zum "Turm"
path from Nikia to the "tower"
2005
 


Neue Kirche "Profitis Illias" bei Nikia
New church "Profitis Illias" near Nikia
2004
 
 26.01.2006 Beate and Dr. Juergen Franke

zurück zur Foto-Seite

back to the photo-page